این تور‌ها به صورت عمومی و در زمان هماهنگ شده توسط خاطرات زیبا به همراه تمامی خدمات شامل حمل و نقل ارائه می‌گردد. با توجه به استقبال گسترده از تور‌های عمومی به دلیل هزینه‌های کمتر نسبت به تور‌های اختصاصی و خانوادگی لطفا سریعتر نسبت به رزرو این‌ تورها‌ اقدام نمایید.