این تور‌ها به صورت اختصاصی و متناسب با تعداد افراد گروه و خانواده شما و در زمان مورد نظر شما/هر روز برگزار می‌گردد.