هرچند گردشگری روستایی بخش کوچکی از بازار در صنعت توریسم را به خود اختصاص داده، اما می تواند سهم بزرگی در کمک به رشد اقتصادی روستایی داشته و برای حفظ میراث تاریخی و طبیعی منطقه بسیار ارزشمند باشد

– تقویت صنعت کشاورزی، به عنوان یکی از شاخص های توسعه و کاهش آسیب پذیری کشور در برابر تهدیدات بین المللی در نظر گرفته می شود. تلاش کشورها برای رسیدن به سطح خودکفایی در تامین کالاهای استراتژیکی مانند گندم یکی از مهم ترین موضوعات در امر امنیت ملی و توسعه اقتصادی و رفاه به شمار می رود. پس تلفیق این صنعت با صنعت گردشگری نیز می تواند از اهمیت خاصی برخوردار باشد.

– گردشگری روستایی یکی از انواع گردشگری با رویکرد اجتماع محور می‌باشد که کلیه فعالیتها و خدمات آن توسط مردم، کشاورزان و دولتها برای تفریح و استراحت گردشگران در نواحی روستائی ارائه می‌شود.

– گردشگری روستایی در ارتباط تنگاتنگی با گردشگری کشاورزی (گردشگری مزرعه) قرار دارد و به نهادینه کردن ارزش کشاورزی در جامعه روستایی می‌پردازد.

به سرعت در بخشهای اقتصادی مختلف اشتغال طولانی مدت ایجاد میکند که اثرات مستقیمی بر کشاورزی، ساخت و ساز و فعالیتهای محلی دارد.

– فرصتهای آموزشی و ارتقای شغلی را به وجود آورده و به این ترتیب عامل جهش کارگران بیکار و غیر ماهر به سوی بازار کار میشود.

– فرصتهای خوب معاش و تنوع در شیوههای کسب درآمد به ویژه برای زنان و جوانان و رفع فقر روستایی را فراهم میکند.

– تولید محلی (غذایی و صنایع دستی) را به همراه حس غرور جمعی افزایش میدهد و به حفظ میراث و محیط زیست کمک میکند.

– به حفظ خدمات محلی و امکانات اجتماعی کمک نموده و در نتیجه کیفیت زندگی را بهبود می بخشد