انواع سفر

تورهای داخلی - اختصاصی

تورهای داخلی - اختصاصی

این تورها به صورت اختصاصی برای گروه شما و در زمان مدنظر شما/همه روزه برگزار می‌گردد.
برای استفاده از خدمات این تورها تعداد افراد گروه و زمان مورد نظر خود را به ما اعلام نمایید تا هماهنگی‌های لازم برای سفر لذت بخش شما و ثبت بهترین خاطرات زندگیتان فراهم گردد.

انواع سفر

خارجی - اختصاصی

خارجی - اختصاصی

این تور‌ها به صورت اختصاصی و متناسب با تعداد افراد گروه و خانواده شما و در زمان مورد نظر شما/هر روز برگزار می‌گردد.

انواع سفر

داخلی - گروهی

داخلی - گروهی

این تور‌ها به صورت عمومی و در زمان هماهنگ شده توسط خاطرات زیبا به همراه تمامی خدمات شامل حمل و نقل ارائه می‌گردد. با توجه به استقبال گسترده از تور‌های عمومی به دلیل هزینه‌های کمتر نسبت به تور‌های اختصاصی و خانوادگی لطفا سریعتر نسبت به رزرو این‌ تورها‌ اقدام نمایید.